Få chromecast til at tænde lyset

Læsetid: ca 2 min - Sean Nielsen | 2 September, 2018

Brevkassen kigger på hvordan vi får chromecast til at tænde lyset med Home Assistant

Brevkassen kigger på hvordan vi får chromecast til at tænde lyset med Home Assistant

Kan man tænde lyset, eller tænde for en stikkontakt, når jeg caster til en Chromecast?

Sådan lød spørgsmålet, og det vil jeg her give et eksempel på hvordan man kan klarer med Home Assistant. Følg instalationsguide her

Der findes lidt forskellige muligheder for at stikkontakter som er “smarte” Du kan f.eks. installere et zwave relæ i indmuringsdåsen eller forfradåsen som her Eller bruge et “wall plug” fra f.eks. fibaro, eller Sonoff.

Fibaro Wall switch

Home Assistant bruger YAML til at opsætte din automatik, og dine automatikker ligger i filen automations.yaml Bruger du Hassio, ligger automations under /config

Automation for at tænde en stikkontakt når der afspilles på Chromecast:

### Tænd stuelyset når chromecast afspiller
 - alias: Turn on livingroom lights when casting
  trigger:
   platform: state
   entity_id: media_player.family_room_2
   # Optional
   to: 'playing'
  action:
   - service: switch.turn_on
    data:
     entity_id: switch.livingroom_switch

Og for at slukke stikkontakten når der stoppes med at castes. Her har jeg indsat en forsinkelse, så afspilningen skal være stoppet i 2 minutter

### Tænd stuelyset når chromecast stoppes
 - alias: Turn Off Kitchen table lights
  trigger:
   platform: state
   entity_id: media_player.family_room_2
   # Optional
   to: 'off'
   for:
    hours: 0
    minutes: 2
    seconds: 0
  action:
   - service: switch.turn_off
    data:
     entity_id: switch.livingroom_switch

Lad os kigge step by step på hvad de enkelte kommandoer gør

1. ### Tænd stuelyset når chromecast stoppes
2.  - alias: Turn Off Kitchen table lights
3.   trigger:
4.    platform: state
5.    entity_id: media_player.family_room_2
6.    # Optional
7.    to: 'off'
8.    for:
9.     hours: 0
10.    minutes: 2
11.    seconds: 0
12.  action:
13.   - service: switch.turn_off
14.    data:
15.     entity_id: switch.livingroom_switch

linje 1: Er en kommentar, dette er bare for at gøre det lettere at læse din konfiguration i fremtiden. linje 2: Er navnet på din automation. Linje 3: Fortæller hvad din automatik skal trigge på. linje 4 - 11: Fortæller at vi skal kigge på media_player.family_room_2 (Som er min chromecast), på dens status, og ændre den status til “off” i 2 minutter (Linje 8-11) skal den køre min action Linje 12-15: Her definere man den action der skal ske hvis triggeren aktiveres, og min aktion er at “switch.turn_off” altså en kontakt skal slukkes, og kontakten der skal slukkes er “entity_id: switch.livingroom_switch”

comments powered by Disqus